ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
35
43
78
3
อบ.2
55
41
96
3
อบ.3
71
61
132
5
รวม อบ.
161
145
306
11
ป.1
60
65
125
3
ป.2
61
59
120
3
ป.3
57
65
122
3
ป.4
56
63
119
3
ป.5
73
50
123
3
ป.6
45
53
98
3
รวมประถม
352
355
707
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
513
500
1,013
29
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...