ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
2
10
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
19
15
34
3
ป.1
4
5
9
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
20
18
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
33
72
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...