ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธนาคารออมสิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
30
33
63
2
อบ.3
32
46
78
3
รวม อบ.
62
79
141
5
ป.1
49
43
92
3
ป.2
41
52
93
3
ป.3
46
55
101
3
ป.4
47
43
90
3
ป.5
54
55
109
3
ป.6
57
44
101
3
รวมประถม
294
292
586
18
ม.1
72
78
150
4
ม.2
71
72
143
4
ม.3
64
66
130
4
รวมมัธยมต้น
207
216
423
12
ม.4
18
32
50
2
ม.5
13
38
51
2
ม.6
14
26
40
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
45
96
141
5
รวมทั้งหมด
608
683
1,291
40
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...