ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
10
27
1
อบ.3
15
22
37
1
รวม อบ.
32
32
64
2
ป.1
16
20
36
1
ป.2
21
13
34
1
ป.3
21
20
41
2
ป.4
20
17
37
1
ป.5
19
18
37
1
ป.6
16
16
32
1
รวมประถม
113
104
217
7
ม.1
25
18
43
1
ม.2
29
8
37
1
ม.3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
69
35
104
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
214
171
385
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...