ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
20
35
1
อบ.3
18
18
36
1
รวม อบ.
33
38
71
2
ป.1
19
12
31
1
ป.2
23
19
42
1
ป.3
21
19
40
1
ป.4
18
16
34
1
ป.5
21
15
36
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
122
94
216
6
ม.1
37
12
49
1
ม.2
20
16
36
1
ม.3
17
15
32
1
รวมมัธยมต้น
74
43
117
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
229
175
404
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...