ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
44
47
91
3
อบ.3
53
51
104
4
รวม อบ.
97
98
195
7
ป.1
61
64
125
3
ป.2
51
64
115
3
ป.3
62
59
121
3
ป.4
52
53
105
3
ป.5
61
33
94
3
ป.6
54
52
106
3
รวมประถม
341
325
666
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
438
423
861
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...