ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
6
11
17
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
25
23
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
34
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...