ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไชยราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
23
45
2
อบ.3
18
25
43
2
รวม อบ.
40
48
88
4
ป.1
30
27
57
2
ป.2
30
21
51
2
ป.3
31
24
55
2
ป.4
23
16
39
1
ป.5
29
23
52
2
ป.6
26
18
44
1
รวมประถม
169
129
298
10
ม.1
30
33
63
2
ม.2
30
21
51
2
ม.3
22
23
45
1
รวมมัธยมต้น
82
77
159
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
291
254
545
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...