ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
4
14
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
18
8
26
1
รวม อบ.
36
21
57
3
ป.1
15
7
22
1
ป.2
19
12
31
1
ป.3
14
16
30
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
82
81
163
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
13
13
26
1
ม.3
24
14
38
1
รวมมัธยมต้น
49
40
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
142
309
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...