ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
17
20
37
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
51
55
106
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
17
6
23
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
31
18
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
93
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...