ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
15
37
1
อบ.3
19
32
51
2
รวม อบ.
41
47
88
3
ป.1
32
20
52
2
ป.2
13
19
32
1
ป.3
25
11
36
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
23
22
45
1
ป.6
18
19
37
1
รวมประถม
126
99
225
7
ม.1
15
14
29
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
3
15
18
1
รวมมัธยมต้น
30
42
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
188
385
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...