ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช้างเผือก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
17
27
1
อบ.3
8
17
25
1
รวม อบ.
18
34
52
2
ป.1
10
21
31
1
ป.2
19
11
30
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
19
13
32
1
ป.5
25
15
40
1
ป.6
4
14
18
1
รวมประถม
94
85
179
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
119
231
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...