ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพุน้อย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
31
25
56
3
ป.1
12
11
23
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
11
18
29
1
ป.6
12
16
28
1
รวมประถม
62
74
136
6
ม.1
14
8
22
1
ม.2
13
12
25
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
41
27
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
126
260
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...