ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพุน้อย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
9
25
1
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
33
33
66
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
11
17
28
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
60
64
124
6
ม.1
13
13
26
1
ม.2
8
13
21
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
33
36
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
133
259
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...