ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
16
40
2
อบ.3
24
18
42
2
รวม อบ.
48
34
82
4
ป.1
16
17
33
1
ป.2
20
21
41
1
ป.3
21
24
45
1
ป.4
34
17
51
2
ป.5
19
26
45
1
ป.6
21
25
46
1
รวมประถม
131
130
261
7
ม.1
19
18
37
1
ม.2
32
20
52
2
ม.3
16
21
37
1
รวมมัธยมต้น
67
59
126
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
246
223
469
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...