ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
28
70
2
ม.2
45
42
87
2
ม.3
32
40
72
2
รวมมัธยมต้น
119
110
229
6
ม.4
11
19
30
2
ม.5
12
21
33
2
ม.6
21
27
48
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
67
111
6
รวมทั้งหมด
163
177
340
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...