ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางชุมวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
20
35
1
ม.2
24
19
43
2
ม.3
24
25
49
2
รวมมัธยมต้น
63
64
127
5
ม.4
17
5
22
1
ม.5
16
9
25
1
ม.6
13
6
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
46
20
66
3
รวมทั้งหมด
109
84
193
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...