ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยยางวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
20
44
1
ม.2
13
18
31
1
ม.3
14
16
30
1
รวมมัธยมต้น
51
54
105
3
ม.4
9
16
25
1
ม.5
10
10
20
1
ม.6
23
12
35
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
42
38
80
3
รวมทั้งหมด
93
92
185
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...