ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธงชัยวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
61
54
115
3
ม.2
42
47
89
3
ม.3
42
50
92
3
รวมมัธยมต้น
145
151
296
9
ม.4
15
29
44
2
ม.5
17
33
50
2
ม.6
20
31
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
93
145
6
รวมทั้งหมด
197
244
441
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...