ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
44
56
100
3
ม.2
44
49
93
3
ม.3
49
59
108
4
รวมมัธยมต้น
137
164
301
10
ม.4
19
36
55
2
ม.5
23
50
73
3
ม.6
19
34
53
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
61
120
181
7
รวมทั้งหมด
198
284
482
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...