ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
46
93
3
ม.2
65
66
131
4
ม.3
40
39
79
2
รวมมัธยมต้น
152
151
303
9
ม.4
34
59
93
3
ม.5
30
43
73
2
ม.6
20
35
55
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
84
137
221
7
รวมทั้งหมด
236
288
524
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...