ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
53
57
110
5
ม.2
49
57
106
4
ม.3
44
58
102
4
รวมมัธยมต้น
146
172
318
13
ม.4
18
45
63
3
ม.5
15
37
52
2
ม.6
17
35
52
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
117
167
7
รวมทั้งหมด
196
289
485
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...