ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
26
80
2
ม.2
33
18
51
2
ม.3
33
34
67
2
รวมมัธยมต้น
120
78
198
6
ม.4
23
19
42
2
ม.5
11
17
28
2
ม.6
12
10
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
46
46
92
6
รวมทั้งหมด
166
124
290
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...