ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
148
162
310
8
ม.2
149
150
299
8
ม.3
171
155
326
9
รวมมัธยมต้น
468
467
935
25
ม.4
43
102
145
4
ม.5
41
89
130
4
ม.6
47
73
120
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
131
264
395
11
รวมทั้งหมด
599
731
1,330
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...