ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
157
182
339
8
ม.2
139
164
303
8
ม.3
143
147
290
8
รวมมัธยมต้น
439
493
932
24
ม.4
88
107
195
5
ม.5
43
98
141
5
ม.6
39
84
123
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
170
289
459
14
รวมทั้งหมด
609
782
1,391
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...