ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
157
149
306
7
ม.2
165
151
316
8
ม.3
136
130
266
8
รวมมัธยมต้น
458
430
888
23
ม.4
43
88
131
4
ม.5
51
76
127
3
ม.6
36
61
97
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
130
225
355
10
รวมทั้งหมด
588
655
1,243
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...