ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
16
13
29
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
6
13
19
1
รวมประถม
36
45
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
58
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...