ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
150
140
290
7
อบ.2
151
149
300
7
รวม อบ.
301
289
590
14
ป.1
164
178
342
8
ป.2
150
197
347
8
ป.3
160
177
337
8
ป.4
158
174
332
8
ป.5
161
168
329
8
ป.6
165
155
320
8
รวมประถม
958
1,049
2,007
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,259
1,338
2,597
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...