ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
149
161
310
7
อบ.3
153
140
293
7
รวม อบ.
302
301
603
14
ป.1
178
174
352
8
ป.2
162
175
337
8
ป.3
146
197
343
8
ป.4
163
175
338
8
ป.5
154
175
329
8
ป.6
162
168
330
8
รวมประถม
965
1,064
2,029
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,267
1,365
2,632
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...