ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
119
119
238
7
อบ.3
152
163
315
7
รวม อบ.
271
282
553
14
ป.1
168
162
330
8
ป.2
177
170
347
8
ป.3
160
178
338
8
ป.4
145
198
343
8
ป.5
162
175
337
8
ป.6
153
172
325
8
รวมประถม
965
1,055
2,020
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,236
1,337
2,573
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...