ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
20
40
2
อบ.3
29
29
58
2
รวม อบ.
49
49
98
4
ป.1
29
28
57
2
ป.2
27
22
49
2
ป.3
29
29
58
2
ป.4
38
26
64
2
ป.5
34
35
69
2
ป.6
33
37
70
2
รวมประถม
190
177
367
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
239
226
465
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...