ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกะเปียด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
6
13
19
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
47
54
101
6
ม.1
13
15
28
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
27
23
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
84
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...