ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกะเปียด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
7
13
20
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
40
57
97
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
19
14
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
75
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...