ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
48
52
100
6
ม.1
7
11
18
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
30
24
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
87
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...