ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
18
12
30
1
รวม อบ.
20
16
36
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
40
51
91
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
15
8
23
1
รวมมัธยมต้น
37
23
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
90
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...