ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
25
12
37
3
ป.1
6
11
17
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
62
64
126
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
31
20
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
96
214
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...