ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
13
32
1
อบ.3
31
22
53
2
รวม อบ.
50
35
85
3
ป.1
30
23
53
2
ป.2
22
13
35
1
ป.3
8
17
25
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
20
23
43
2
ป.6
17
22
39
2
รวมประถม
109
115
224
9
ม.1
14
15
29
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
31
28
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
190
178
368
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...