ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยวน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
8
20
1
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
19
15
34
2
รวม อบ.
42
37
79
4
ป.1
24
14
38
2
ป.2
10
16
26
1
ป.3
12
19
31
1
ป.4
20
21
41
1
ป.5
18
21
39
1
ป.6
18
27
45
1
รวมประถม
102
118
220
7
ม.1
18
8
26
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
4
12
16
1
รวมมัธยมต้น
33
27
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
182
359
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...