ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองขุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
48
41
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
52
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...