ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังหีบ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
43
36
79
6
ม.1
9
11
20
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
25
26
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
73
153
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...