ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังหีบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
15
6
21
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
44
34
78
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
25
24
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
64
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...