ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
65
58
123
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
8
12
20
1
รวมมัธยมต้น
31
28
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
102
216
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...