ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนกอ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
3
6
9
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
11
17
28
1
ป.6
6
13
19
1
รวมประถม
62
60
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
66
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...