ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนกอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
4
7
11
2
ป.1
9
13
22
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
12
5
17
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
9
18
27
1
รวมประถม
63
59
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
66
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...