ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังฆ้อง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
16
31
1
อบ.3
21
7
28
1
รวม อบ.
36
23
59
2
ป.1
21
10
31
1
ป.2
20
17
37
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
87
67
154
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
90
213
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...