ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพระพรหม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
17
27
44
2
อบ.3
19
15
34
2
รวม อบ.
40
44
84
5
ป.1
28
25
53
2
ป.2
40
19
59
2
ป.3
23
15
38
2
ป.4
29
23
52
2
ป.5
30
20
50
2
ป.6
23
19
42
2
รวมประถม
173
121
294
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
213
165
378
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...