ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตรอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
13
18
31
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
72
83
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
88
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...