ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตรอ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
12
7
19
3
ป.1
12
16
28
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
12
17
29
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
16
18
34
1
รวมประถม
74
86
160
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
93
179
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...