ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
229
251
480
14
ม.2
234
246
480
14
ม.3
228
252
480
14
รวมมัธยมต้น
691
749
1,440
42
ม.4
217
258
475
14
ม.5
206
260
466
13
ม.6
185
255
440
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
608
773
1,381
39
รวมทั้งหมด
1,299
1,522
2,821
81
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...