ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
233
247
480
14
ม.2
226
253
479
14
ม.3
229
251
480
14
รวมมัธยมต้น
688
751
1,439
42
ม.4
210
260
470
13
ม.5
191
256
447
12
ม.6
197
263
460
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
598
779
1,377
37
รวมทั้งหมด
1,286
1,530
2,816
79
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...