ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
200
335
535
13
ม.2
198
357
555
13
ม.3
170
321
491
13
รวมมัธยมต้น
568
1,013
1,581
39
ม.4
186
337
523
13
ม.5
144
355
499
12
ม.6
137
344
481
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
467
1,036
1,503
37
รวมทั้งหมด
1,035
2,049
3,084
76
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...