ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
189
346
535
13
ม.2
172
326
498
13
ม.3
222
371
593
13
รวมมัธยมต้น
583
1,043
1,626
39
ม.4
147
357
504
12
ม.5
139
350
489
12
ม.6
146
357
503
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
432
1,064
1,496
36
รวมทั้งหมด
1,015
2,107
3,122
75
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...