ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากพูน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
27
62
2
ม.2
19
24
43
2
ม.3
21
21
42
2
รวมมัธยมต้น
75
72
147
6
ม.4
10
18
28
2
ม.5
8
15
23
2
ม.6
10
5
15
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
28
38
66
6
รวมทั้งหมด
103
110
213
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...