ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากพูน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
26
21
47
2
ม.2
31
28
59
2
ม.3
20
21
41
2
รวมมัธยมต้น
77
70
147
6
ม.4
7
14
21
2
ม.5
9
16
25
2
ม.6
8
14
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
24
44
68
6
รวมทั้งหมด
101
114
215
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...