ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
156
174
330
9
ม.2
163
159
322
10
ม.3
144
156
300
10
รวมมัธยมต้น
463
489
952
29
ม.4
84
120
204
5
ม.5
48
116
164
5
ม.6
52
84
136
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
184
320
504
16
รวมทั้งหมด
647
809
1,456
45
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...