ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
163
161
324
9
ม.2
152
158
310
10
ม.3
159
152
311
10
รวมมัธยมต้น
474
471
945
29
ม.4
56
137
193
5
ม.5
52
81
133
5
ม.6
41
95
136
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
149
313
462
16
รวมทั้งหมด
623
784
1,407
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...