ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
262
203
465
12
ม.2
254
181
435
12
ม.3
231
196
427
12
รวมมัธยมต้น
747
580
1,327
36
ม.4
125
144
269
7
ม.5
76
129
205
7
ม.6
84
105
189
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
285
378
663
21
รวมทั้งหมด
1,032
958
1,990
57
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...