ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
260
187
447
12
ม.2
262
207
469
12
ม.3
244
198
442
12
รวมมัธยมต้น
766
592
1,358
36
ม.4
89
139
228
7
ม.5
88
109
197
7
ม.6
73
140
213
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
250
388
638
21
รวมทั้งหมด
1,016
980
1,996
57
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...