ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
301
210
511
12
ม.2
271
208
479
12
ม.3
262
190
452
12
รวมมัธยมต้น
834
608
1,442
36
ม.4
98
111
209
7
ม.5
77
143
220
7
ม.6
73
135
208
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
248
389
637
21
รวมทั้งหมด
1,082
997
2,079
57
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...