ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
17
38
2
ม.2
16
14
30
1
ม.3
18
17
35
2
รวมมัธยมต้น
55
48
103
5
ม.4
8
2
10
1
ม.5
7
5
12
1
ม.6
8
8
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
15
38
3
รวมทั้งหมด
78
63
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...