ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
11
29
2
ม.2
21
20
41
2
ม.3
16
13
29
2
รวมมัธยมต้น
55
44
99
6
ม.4
12
11
23
1
ม.5
8
2
10
1
ม.6
7
5
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
18
45
3
รวมทั้งหมด
82
62
144
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...