ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
62
58
120
4
ม.2
57
57
114
4
ม.3
58
67
125
4
รวมมัธยมต้น
177
182
359
12
ม.4
12
31
43
2
ม.5
21
27
48
3
ม.6
27
52
79
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
60
110
170
8
รวมทั้งหมด
237
292
529
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...