ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
50
53
103
4
ม.2
58
61
119
4
ม.3
65
61
126
4
รวมมัธยมต้น
173
175
348
12
ม.4
12
42
54
2
ม.5
10
31
41
3
ม.6
22
31
53
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
104
148
8
รวมทั้งหมด
217
279
496
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...