ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
141
132
273
8
ม.2
110
139
249
8
ม.3
104
126
230
8
รวมมัธยมต้น
355
397
752
24
ม.4
53
110
163
5
ม.5
59
102
161
5
ม.6
37
115
152
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
149
327
476
15
รวมทั้งหมด
504
724
1,228
39
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...