ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
126
146
272
8
ม.2
115
134
249
8
ม.3
102
129
231
8
รวมมัธยมต้น
343
409
752
24
ม.4
61
108
169
5
ม.5
38
118
156
5
ม.6
56
95
151
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
155
321
476
15
รวมทั้งหมด
498
730
1,228
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...