ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
14
22
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
11
15
26
1
รวมมัธยมต้น
33
38
71
3
ม.4
2
6
8
1
ม.5
10
7
17
1
ม.6
3
5
8
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
15
18
33
3
รวมทั้งหมด
48
56
104
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...