ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
112
117
229
6
ม.2
89
108
197
6
ม.3
83
132
215
6
รวมมัธยมต้น
284
357
641
18
ม.4
60
68
128
4
ม.5
35
78
113
4
ม.6
34
68
102
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
129
214
343
12
รวมทั้งหมด
413
571
984
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...