ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
96
116
212
6
ม.2
87
127
214
6
ม.3
95
100
195
6
รวมมัธยมต้น
278
343
621
18
ม.4
35
80
115
4
ม.5
33
69
102
4
ม.6
40
84
124
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
108
233
341
12
รวมทั้งหมด
386
576
962
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...