ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
6
16
2
ม.2
20
1
21
2
ม.3
53
18
71
5
รวมมัธยมต้น
83
25
108
9
ม.4
10
2
12
2
ม.5
12
13
25
2
ม.6
70
23
93
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
92
38
130
9
รวมทั้งหมด
175
63
238
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...