ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
8
24
2
ม.2
14
6
20
2
ม.3
66
12
78
5
รวมมัธยมต้น
96
26
122
9
ม.4
6
5
11
2
ม.5
15
1
16
2
ม.6
46
28
74
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
67
34
101
9
รวมทั้งหมด
163
60
223
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...