ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
161
200
361
9
ม.2
155
175
330
9
ม.3
149
193
342
8
รวมมัธยมต้น
465
568
1,033
26
ม.4
73
144
217
5
ม.5
62
135
197
6
ม.6
56
115
171
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
191
394
585
16
รวมทั้งหมด
656
962
1,618
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...