ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
155
200
355
9
ม.2
154
193
347
9
ม.3
153
170
323
9
รวมมัธยมต้น
462
563
1,025
27
ม.4
73
149
222
5
ม.5
73
138
211
5
ม.6
64
130
194
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
210
417
627
16
รวมทั้งหมด
672
980
1,652
43
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...