ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
29
49
2
ม.2
17
26
43
1
ม.3
21
13
34
1
รวมมัธยมต้น
58
68
126
4
ม.4
22
17
39
2
ม.5
7
17
24
2
ม.6
15
20
35
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
54
98
6
รวมทั้งหมด
102
122
224
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...