ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
59
52
111
4
ม.2
43
63
106
4
ม.3
61
51
112
4
รวมมัธยมต้น
163
166
329
12
ม.4
27
44
71
3
ม.5
15
22
37
2
ม.6
22
37
59
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
64
103
167
7
รวมทั้งหมด
227
269
496
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...