ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
12
24
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
32
27
59
3
ม.4
4
12
16
2
ม.5
5
8
13
2
ม.6
6
4
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
15
24
39
5
รวมทั้งหมด
47
51
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...