ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
8
19
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
6
13
19
1
รวมมัธยมต้น
24
29
53
3
ม.4
5
13
18
2
ม.5
7
5
12
1
ม.6
1
2
3
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
20
33
4
รวมทั้งหมด
37
49
86
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...