ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชียรใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
101
141
242
8
ม.2
162
129
291
9
ม.3
100
124
224
10
รวมมัธยมต้น
363
394
757
27
ม.4
50
103
153
5
ม.5
30
87
117
5
ม.6
43
88
131
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
123
278
401
15
รวมทั้งหมด
486
672
1,158
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...