ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชียรใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
123
145
268
8
ม.2
105
148
253
9
ม.3
155
130
285
10
รวมมัธยมต้น
383
423
806
27
ม.4
33
72
105
5
ม.5
49
102
151
5
ม.6
29
85
114
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
111
259
370
15
รวมทั้งหมด
494
682
1,176
42
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...